Zasady pomocy

Zapraszamy do korzystania z wizyt osoby doświadczające problemów osobistych, rodzinnych (w tym małżeńskich i wychowawczych), w życiu społecznym i zawodowym. Dzieciom pomagamy we współpracy z rodzicami / opiekunami prawnymi.

Zasady korzystania z wizyt w ramach odpłatnej działalności statutowej
Fundacji Wsparcia Psychospołecznego

Przeczytaj, w jaki sposób organizujemy wizyty u specjalistów. W razie wątpliwości możesz zawsze nas dopytać telefonicznie lub podczas umówionej wizyty.

Jak działamy?

10 zasad organizacyjnych

1

Zgłoszenia na wizyty są przyjmowane telefonicznie lub w uzasadnionych sytuacjach pocztą elektroniczną.

2

Zapisów na wizyty dokonuje dyrektor podmiotu, który jest jednym z zespołu specjalistów.

W trakcie przyjmowania zgłoszenia tylko wstępnie analizujemy sytuację klienta, aby zaproponować wizytę u właściwego specjalisty.

3

Specjalistami są logopedzi, mediatorzy, pedagodzy i psycholodzy współpracujący z fundacją.

4

Płatności za wizyty klienci dokonują wyłącznie przelewem na konto fundacji, nie później niż w przeddzień zaplanowanej wizyty. 

W przypadku braku wpłaty do godz. 19 w dniu poprzedzającym termin wizyty, fundacja ma prawo do anulowania rezerwacji czasu specjalisty.

5

Odwołanie i zmiana terminu wizyty.

W przypadku nieobecności klienta w terminie zaplanowanej wizyty albo odwołania / zmiany terminu wizyty przez klienta, Fundacja ma prawo do połowy kwoty wynikającej z cennika za określony rodzaj wsparcia.

6

Korzystanie z wizyt jest dobrowolne.

Klienci ponoszą odpowiedzialność za podejmowane decyzje i dokonywane wybory życiowe w procesie mediacji bądź korzystając z psychoedukacji albo terapii.

7

Fundacja / specjalista wykonujący zadania w ramach działań fundacji ma prawo odmówić określonej osobie udzielania pomocy.

Jeśli w trakcie przyjmowania zgłoszenia lub wizyty uznamy, że zakres wsparcia ze strony fundacji jest nieadekwatny do potrzeb klienta lub w danej sytuacji oceniamy niemożność udzielenia właściwej pomocy ze względu na sprzeczność interesów klientów bądź uzasadniony interes fundacji.

8

Fundacja nie prowadzi dokumentacji medycznej ani nie ma obowiązku wydawania opinii.

Treść ewentualnych zaświadczeń zależy od indywidualnych okoliczności i ustaleń między klientem a osobą prowadzącą wizyty.

9

Fundacja nie przetwarza żadnych danych osobowych pod względem jakościowym. 

Jedynym celem i zakresem przetwarzania danych osobowych jest konieczność rozliczenia płatności za wizyty.

10

Fundacja posiada Klauzulę Informacyjną o Przetwarzaniu Danych Osobowych.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”)

Fundacja Wsparcia Psychospołecznego

Pedagodzy
i psycholodzy
w Łodzi

Prowadzimy mediacje, psychoedukacje, szkolenia i terapie.

Pomaganie to nie tylko słuchanie

Zapraszamy do korzystania z pomocy osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej (problemy osobiste, małżeńskie, wychowawcze i inne rodzinne, zawodowe, edukacyjne).

Rafał Osiński

Pedagog

Poznaj nas

Nasz zespół

Łukasz Bohdanowicz

psycholog
Pracuje z młodzieżą, dorosłymi i rodzinami

Katarzyna Rosiak

logopeda, pedagog,
specjalista terapii pedagogicznej

Rafał Osiński

Mediator, pedagog, Psychotraumatolog, Terapeuta rodzinny, Doradca zawodowy

Anna Walkiewicz

pedagog, oligofrenopedagog, trener interpersonalny i tutor rodzinny

Katarzyna Napieraj

Mediator

Justyna Gralewska-Sęk

Psycholog, Mediator

Poradnik

CZytaj więcej

Porozmawiaj
ze specjalistami

Zapraszamy do korzystania z pomocy osoby znajdujące się w trudnej sytuacji konfliktowej (problemy osobiste, małżeńskie, wychowawcze i inne rodzinne, zawodowe, edukacyjne). Prowadzimy również porady psychoedukacje, szkolenia i terapie.