Co oferujemy?

Zapraszamy do korzystania z pomocy osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej (problemy osobiste, małżeńskie, wychowawcze i inne rodzinne, zawodowe, edukacyjne). Prowadzimy mediacje, psychoedukacje, szkolenia i terapie.
Terapia rodzinna

Jeśli czujesz osamotnienie lub niezrozumienie wśród najbliższych, może najlepszą pomocy dla Ciebie i domowników będzie terapia rodzina. Terapia służy poprawie komunikacji i relacji w rodzinie. Pomaga to rozwiązywać konflikty, budować więzi i wspierać zdrowy rozwój każdego członka rodziny.

Pomoc dla dzieci

Dzieci mogą korzystać z pomocy za zgodą rodziców (opiekunów prawnych), natomiast zawsze we współpracy pedagoga lub psychologa z rodzicami, babcią, dziadkiem, krewnymi. Nawet jeśli część spotkań dziecko spędza samo ze specjalistą, w części spotkania z reguły uczestniczy także dorosły, który przychodzi z dzieckiem na wizyty.

Pomoc dla młodzieży

Specjaliści pracujący z młodzieżą muszą rozumieć język i sposób myślenia nastolatków. W procesie wsparcia młodzieży rodzice muszą pozostawać w kontakcie z pedagogiem lub psychologiem i być osobiście obecni podczas części z wizyt (zgodnie z bieżącymi ustaleniami w zależności od potrzeb). 

Terapia małżeńska

Terapia skoncentrowana jest na poprawie relacji i komunikacji między małżonkami lub partnerami. Celem terapii małżeńskiej jest zrozumienie i rozwiązanie problemów występujących w związku oraz wspieranie par w osiąganiu większej satysfakcji i satysfakcji z ich relacji.

Terapie indywidualne

Terapie koncentrują się na indywidualnych potrzebach, trudnościach i celach rozwojowych osoby dorosłej. Podczas sesji zapewniamy bezpieczne i poufne środowisko, w którym osoba może swobodnie wyrażać swoje emocje, myśli i trudności.

Psychoedukacja

Nie każdy wymaga udziału w dłuższym procesie terapeutycznym. Wtedy może wystarczyć psychoedukacja, czyli forma wsparcia polegająca na wzbogaceniu o nowe umiejętności (czasem ćwiczone wraz ze specjalistą) i wiedzę w radzeniu sobie z konkretnymi sytuacjami, które dotychczas stanowiły źródło znacznych problemów w codziennym życiu.

Mediacje

To proces pozasądowego rozwiązywania konfliktów, w którym jako niezależna strona pomagamy w znalezieniu porozumienia. Celem mediacji jest umożliwienie stronom osiągnięcia porozumienia i znalezienia rozwiązania konfliktu, które jest akceptowane przez wszystkie zaangażowane strony.

Szkolenia

Tematyka i treści szkoleń są ukierunkowane na aspekty praktyczne, dostosowane do realiów warunków pracy określonych grup zawodowych, dla których prowadzimy zajęcia. Nie marnujemy czasu na „szkoleniowe sztuczki” tzw. „białych kołnierzyków”. Czas trwania szkoleń do omówienia. Można uzgodnić też nasz dojazd do grupy uczestników poza Łódź.

Psychoedukacja

od 80 zł

 • 1 godzina spotkania
 • Rozwiązywanie zgłoszonego problemu
 • Więcej wiedzy
 • Nowe umiejętności

terapie

od 100 zł

 • 1 godzina spotkania
 • Praca indywidualna, małżeńska, rodzinna
 • Poprawa satysfakcji życia

Mediacje

150 zł

 • 1 godzina mediacji
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Wypracowywanie ugody
 • Ograniczenie sporu sądowego

Szkolenia

165 zł

 • 1 godzina szkolenia
 • 1 prowadzący
 • Zajęcia z grupami u Klienta

Płatności można dokonywać wyłącznie przelewami na konto Fundacji Wsparcia Psychospołecznego: 23 2030 0045 1110 0000 0234 2920
(w tytule wpłat wpisując koniecznie rodzaj pomocy: Psychoedukacja, Terapia, Mediacje, Szkolenia)

Poznaj nas

Nasz zespół

Łukasz Bohdanowicz

psycholog
Pracuje z młodzieżą, dorosłymi i rodzinami

Katarzyna Rosiak

logopeda, pedagog,
specjalista terapii pedagogicznej

Rafał Osiński

Mediator, pedagog, Psychotraumatolog, Terapeuta rodzinny, Doradca zawodowy

Anna Walkiewicz

pedagog, oligofrenopedagog, trener interpersonalny i tutor rodzinny

Katarzyna Napieraj

Mediator

Justyna Gralewska-Sęk

Psycholog, Mediator

02.

Skontaktuj się
ze specjalistami

Zapraszamy do korzystania z pomocy osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej (problemy osobiste, małżeńskie, wychowawcze i inne rodzinne, zawodowe, edukacyjne). Prowadzimy mediacje, psychoedukacje, szkolenia i terapie.

Poradnik