Kiedy potrzeba terapii rodzinnej?

To zależy, w jakim stopniu obie strony są świadome, co dzieje się w ich relacji i czy są gotowe na wprowadzenie zmian – czasem mniejszej, a czasem większej „rewolucji w związku”.

Konflikty małżeńskie i par są powszechnym problemem i mają istotny wpływ na rodzinę. Czynników jest wiele, lecz nasze osobiste oczekiwania stawiane drugiemu człowiekowi są coraz wyższe i stanowią jeden z istotnych źródeł konfliktów. Relacje damsko-męskie stają się bardziej skomplikowane i wymagające niż kiedykolwiek wcześniej, a wpływają nie tylko na samych małżonków, ale też na dzieci (czyli całą rodzinę).

Tradycyjne modele małżeństwa, oparte na podziale ról na mężczyznę jako głównego żywiciela rodziny, a kobietę jako opiekunkę domu i dzieci, ustępują miejsca bardziej równoważonym relacjom, w których partnerzy dążą do równych szans i autonomii. Te zmiany mogą prowadzić do konfliktów związanych z rozdziałem obowiązków, zarobkami, podziałem czasu oraz oczekiwaniami dotyczącymi pracy zawodowej i rodziny.

Wpływ mediów społecznościowych i nowych technologii również wprowadza nowe wyzwania w małżeństwach. Stały dostęp do internetu, aplikacje społecznościowe i telewizja cyfrowa mogą prowadzić do uzależnienia, zaniedbywania bliskości emocjonalnej i braku komunikacji. Wielokrotnie dochodzi do sytuacji, w których partnerzy spędzają więcej czasu zanurzeni w wirtualnym świecie niż angażując się w jakość interakcji z drugą osobą. Dodatkowo dostęp do „globalnej wioski” generuje nowe wzorce ról, którym nie każdy potrafi sprostać.

Napięcia finansowe również często prowadzą do konfliktów w małżeństwach i parach. Wzrost kosztów życia, zadłużenie, brak stabilności zawodowej i różnice w zarobkach mogą generować napięcia i niezgodności w podejmowaniu decyzji finansowych, co wpływa na jakość wspólnego życia.

Konflikty małżeńskie mają negatywny wpływ na obie strony. Mogą prowadzić do pogorszenia komunikacji, wzrostu napięć emocjonalnych, pogłębiania się dystansu między partnerami, a nawet do rozpadu związku. Dlatego ważne jest, aby pary, które borykają się z konfliktami małżeńskimi, szukały skutecznej pomocy.

Terapia małżeńska lub terapia rodzinna może być pomocna w radzeniu sobie z konfliktami i odzyskiwaniu zdrowych relacji. Terapeuta małżeński może pomóc parze w identyfikacji przyczyn konfliktów, naukę skutecznej komunikacji, budowaniu zaufania, rozwiązywaniu problemów i wzmacnianiu więzi emocjonalnej. Praca nad rozwiązaniem konfliktów małżeńskich może przynieść korzyści zarówno dla pary, jak i dla poszczególnych partnerów, przyczyniając się do wzrostu zadowolenia, zrozumienia i harmonii we wspólnym życiu.

Czy terapia rodzinna jest zawsze skuteczna?

Aby terapia była najpełniej skuteczna, gotowość do pracy z terapeutą muszą wyrazić wszyscy członkowie rodziny. Zalecana jest rodzinom, u których zaobserwowano cechy działające destrukcyjnie na członków rodziny:

 • występowanie silnych konfliktów i równoczesne zaprzeczanie konfliktom;
 • niski poziom albo brak intymności i więzi;
 • silna złość, częste wzajemne oskarżanie;
 • brak możliwości realizacji potrzeb poszczególnych członków rodziny;
 • prowadzenie komunikacji w atmosferze konfliktu;
 • występowanie kłamstw, tajemnic, zaprzeczanie rzeczywistości, itp.

Terapia rodzinna- poradnik

 1. Terapia rodzinna – definicje
 2. Na czym polega terapia rodzinna?
 3. Dlaczego terapia rodzinna jest ważna?

Co jest celem terapii rodzinnej?

Celem terapii rodzinnej jest zrozumienie dynamiki rodzinnej, identyfikacja szkodliwych wzorców komunikacji i zachowań oraz wspieranie rodzin we wprowadzaniu zmian, które przyczynią się do poprawy funkcjonowania i dobrostanu wszystkich jej członków.

Terapia rodzinna to forma terapii, która skupia się na poprawie komunikacji, rozwiązywaniu konfliktów i odbudowywaniu więzi w rodzinie.

Podczas terapii rodzinnej terapeuta pracuje z całym systemem rodzinny, a nie tylko z jednym członkiem rodziny – choć czasami na pojedyncze wizyty terapeuta może zapraszać wybrane osoby z rodziny.

Terapeuta rodzinny może wykorzystywać różne metody terapeutyczne, takie jak rozmowy, gry terapeutyczne, ćwiczenia, analiza rodziny jako systemu oraz podejście systemowe. Istotnym elementem terapii rodzinnej jest zaangażowanie wszystkich członków rodziny w proces terapeutyczny i wspólne podejmowanie działań mających na celu osiągnięcie pożądanych zmian.

Aby osiągnąć trwałą zmianę, terapeuta rodzin nie tylko powinien posiadać wykształcenie medyczne, pedagogiczne lub psychologiczne oraz dodatkową formę kształcenia w formie studiów podyplomowych, ale także cechy, które będą współgrały z cechami członków danej rodziny. 

Podsumujmy, jakie korzyści mogą wynikać z terapii rodzinnej?

 1. Poprawa komunikacji
 2. Rozwiązywanie konfliktów
 3. Odbudowa więzi
 4. Wspieranie rozwoju jednostek

Terapia rodzinna zatem nie tylko pomaga rodzinie jako całości, ale także wspiera poszczególnych członków rodziny. Każda osoba ma możliwość wyrażenia swoich potrzeb i otrzymania indywidualnego wsparcia.

Jeśli Twoja rodzina doświadcza trudności, warto rozważyć skorzystanie z terapii rodzinnej, aby odzyskać harmonię w swoim domu.

Zapraszamy do gabinetu Fundacji Wsparcia Psychospołecznego!

Czy potrzeba skierowania na terapię rodzinną?

Nie jest potrzebne skierowanie (chyba że będzie się korzystać z wizyt w placówkach działających w ramach NFZ). Tak naprawdę to na terapię rodzinną może kierować każdy członek rodziny lub cała rodzina jako grupa. Decyzja o rozpoczęciu terapii rodzinnej może być podejmowana wspólnie przez całą rodzinę lub przez jednego z jej członków, który rozpoznaje potrzebę wsparcia terapeutycznego.

Dlaczego ludzie podejmują terapię rodzinną? Czasami jest to decyzja wynikająca z własnej inicjatywy członka rodziny, który dostrzega problemy i konflikty oraz chce znaleźć skuteczne sposoby ich rozwiązania. Inne sytuacje, takie jak kryzys rodzinny, problemy wychowawcze, trudności komunikacyjne czy narastające konflikty, mogą również skłonić do rozważenia terapii rodzinnej.

Zdarza się, że terapia rodzinna jest zalecana przez sąd – zwłaszcza w przypadku spraw rozwodowych, ustalania opieki nad dziećmi, problemów wychowawczych, przemocy domowej lub innych kwestii związanych z funkcjonowaniem rodziny.

Ile trwa terapia rodzinna?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ czas trwania terapii może być zróżnicowany.

Typowa terapia rodzinna obejmuje od kilku do kilkunastu spotkań. Pierwsze sesje często mają na celu zrozumienie problemów i dynamiki rodzinnej, nawiązanie relacji z terapeutą oraz ustalenie celów terapeutycznych. Następnie uczestnicy podejmują się pracy nad konkretnymi problemami, rozwijają umiejętności komunikacyjne, budują albo modyfikują więzi rodzinne oraz wprowadzają omówione zmiany.

Częstotliwość sesji terapeutycznych również może się różnić. Na początku terapii sesje mogą odbywać się częściej (na przykład raz w tygodniu), a następnie zmniejszać się do jednej sesji na dwa tygodnie lub raz na miesiąc – w zależności od potrzeb i postępów terapeutycznych.

Zdarza się, że rodzina potrzebuje wsparcia długoterminowego i terapia może trwać nawet pół roku bądź dłużej.

Ile kosztuje terapia rodzinna?

Koszt terapii rodzinnej niedotowanej ani niefinansowanej w ramach NFZ jest zróżnicowany. Dla przykładu w Łodzi ceny mieszczą się zazwyczaj w przedziale 150 – 300 zł za godzinną wizytę. W ramach Fundacji Wsparcia Psychospołecznego (ze względu na charakter naszej organizacji) proponujemy niższe opłaty, czyli w przedziale 100 – 130 zł za godzinną wizytę.

Zapraszamy do Fundacji Wsparcia Psychospołecznego
Rafał Osiński
Rafał Osiński
Artykuły: 7