Terapia rodzinna Łódź

Zapraszamy do korzystania z terapii rodzinnej zwłaszcza osoby doświadczające problemów małżeńskich, wychowawczych i innych międzypokoleniowych.

Szukasz terapii rodzinnej w Łodzi?

Jeśli czujesz osamotnienie lub niezrozumienie wśród najbliższych, może najlepszą pomocą dla Ciebie i domowników będzie terapia rodzina. Terapia służy poprawie komunikacji i relacji w rodzinie. Pomaga to rozwiązywać konflikty, budować więzi i wspierać zdrowy rozwój każdego członka rodziny.

Rodzina jest systemem „naczyń połączonych”: zmiana w sposobie myślenia i zachowania jednej osoby ma wpływ na pozostałych członków rodziny. 

Jednym z głównych czynników wpływających na konflikty małżeńskie jest zmiana ról i oczekiwań społecznych. Tradycyjne modele małżeństwa, oparte na podziale ról na mężczyznę (jako głównego żywiciela rodziny), a kobietę (jako opiekunkę domu i dzieci), ustępują miejsca bardziej równoważonym relacjom, w których partnerzy dążą do równych szans i autonomii. Te zmiany mogą prowadzić do konfliktów związanych z rozdziałem obowiązków, zarobkami, podziałem czasu oraz oczekiwaniami dotyczącymi pracy zawodowej i rodziny.

Wpływ mediów społecznościowych i nowych technologii również wprowadza nowe wyzwania w małżeństwach. Stały dostęp do internetu, aplikacje społecznościowe i telewizja cyfrowa mogą prowadzić do uzależnienia, zaniedbywania bliskości emocjonalnej i braku komunikacji. Wielokrotnie dochodzi do sytuacji,  kiedy partnerzy spędzają więcej czasu zanurzeni w wirtualnym świecie, niż angażując się w jakość interakcji z drugą osobą.

Napięcia finansowe również często prowadzą do konfliktów w małżeństwach. Wzrost kosztów życia, zadłużenie, brak stabilności zawodowej i różnice w zarobkach mogą generować napięcia i niezgodności w podejmowaniu decyzji finansowych, co wpływa na jakość życia małżeńskiego.

Oczywiście uwarunkowań kryzysu w rodzinie zazwyczaj jest więcej. Istotne są wartości, którymi kierują się członkowie rodziny: w jakim stopniu są wspólne, a w jakich zakresach różnią się? Ważne są też inne kryteria, które bierzecie pod uwagę podczas podejmowania różnorodnych decyzji. Co Was obecnie łączy, co kiedyś łączyło, a co może spajać w najbliższej przyszłości? Wreszcie – mając świadomość, że poszczególni członkowie rodziny nie są identyczni – jakie rozbieżności i różnice akceptujecie?

Jak działa terapia rodzinna?

Jakie korzyści daje udział w terapii rodzinnej?

1

Dostosowane rozwiązania

Pozwala wyjść poza dotychczasowe schematy (które nie były konstruktywne, skoro nie okazały się wystarczające i myślisz o terapii rodzinnej) oraz spojrzeć na relacje i wzajemne zależności między poszczególnymi członkami rodzin w nowy sposób.

2

Poznanie przyczyn

Umożliwia lepsze poznanie przyczyn, które są źródłami powstałych zaburzeń między domownikami. Problemy w relacjach rodzinnych dość często wynikają m.in. z nieujawnionych w pełni oczekiwań odnośnie związku lub rozbieżności priorytetów. W toku procesu pomocowego warto też przyjrzeć się wartościom, które są ważne dla poszczególnych członków rodziny.

3

Lepsze relacje

Tworzy warunki na przynajmniej częściową zmianę w podejściu do problemu/problemów przez poszczególnych członków rodziny i zmodyfikowanie stylu, w jaki dotychczas komunikowali się. Terapia usprawnia komunikację międzyludzką nie tylko w wymiarze „techniki” prowadzenia rozmowy, ale też pomaga w budowaniu empatii i wzajemnego zrozumienia.

4

Profilaktyka rozpadu rodziny

Daje szansę na zmniejszenie ryzyka pogłębiania się dysfunkcji w Waszej rodzinie i uniknięcie całkowitego rozpadu życia rodzinnego.

5

Poufność spotkań

Treści przekazywane przez członków rodziny w trakcie terapii nie są przekazywane innych osobom z bliższego lub dalszego otoczenia rodziny.

Fundacja Wsparcia Psychospołecznego

Pedagodzy
i psycholodzy
w Łodzi

Prowadzimy mediacje, psychoedukacje, szkolenia i terapie.

Pomaganie to nie tylko słuchanie

Zapraszamy do korzystania z pomocy osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej (problemy osobiste, małżeńskie, wychowawcze i inne rodzinne, zawodowe, edukacyjne).

Rafał Osiński

Pedagog

Poznaj nas

Nasz zespół

Łukasz Bohdanowicz

psycholog

Katarzyna Rosiak

pedagog, logopeda, specjalista terapii pedagogicznej

Rafał Osiński

pedagog, specjalista poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego

Poradnik

CZytaj więcej

Skontaktuj się
ze specjalistami

Zapraszamy do korzystania z pomocy osoby znajdujące się w trudnej sytuacji konfliktowej (problemy osobiste, małżeńskie, wychowawcze i inne rodzinne, zawodowe, edukacyjne). Prowadzimy również porady psychoedukacje, szkolenia i terapie.