Szkolenia

Tematyka i treści szkoleń są ukierunkowane na aspekty praktyczne, dostosowane do realiów warunków pracy określonych grup zawodowych, dla których prowadzimy zajęcia. Nie marnujemy czasu na „szkoleniowe sztuczki” tzw. „białych kołnierzyków”. Czas trwania szkoleń do omówienia. Można uzgodnić też nasz dojazd do grupy uczestników poza Łódź.

Szukasz szkolenia w zakresie kompetencji miękkich?

Proponujemy niedrogie szkolenia dla kadr ochrony zdrowia, oświaty, pomocy społecznej i innych grup zawodowych, które rozwijają ich kompetencje psychospołeczne, sprzyjają lepszej współpracy oraz dzięki uzyskaniu nowej wiedzy i dodatkowych umiejętności w określonych ustalonych obszarach tematycznych przygotowują do efektywniejszego wykonywania zadań zawodowych.

Kompetencje miękkie, znane również jako umiejętności interpersonalne, społeczne lub miękkie umiejętności, są niezwykle ważne we współczesnym świecie pracy. Szkolenia związane z rozwojem kompetencji miękkich mogą pomóc w rozwinięciu umiejętności potrzebnych do skutecznej komunikacji, pracy zespołowej, zarządzania czasem, rozwiązywania problemów i wielu innych obszarów.

Jak działają szkolenia z kompetencji miękkich?

Obszary naszych szkoleń:

1

Komunikacja interpersonalna

Szkolenia mogą pomóc w rozwinięciu umiejętności słuchania, jasnego wyrażania swoich myśli i uczuć, rozumienia niewerbalnych sygnałów komunikacyjnych i skutecznej komunikacji z różnymi typami osób.

2

Praca zespołowa

Szkolenia mogą pomóc w rozwinięciu umiejętności współpracy, budowania zaufania, rozwiązywania konfliktów, podejmowania decyzji w grupie i osiągania wspólnych celów.

3

Zapobieganie wypaleniu zawodowemu

Wypalenie zawodowe dotyka większości profesji – zwłaszcza wymagających stałego kontaktu z klientami: w szkole, w szpitalu, w sklepie, w transporcie zbiorowym, w ośrodku pomocy społecznej. Szkolenie pomaga wzmocnić kadrę w zdolności efektywnej pracy na rzecz odbiorców usług z zachowaniem troski o własne bezpieczeństwo emocjonalne.

4

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

Szkolenia mogą pomóc w rozwinięciu umiejętności analizy problemów, generowania kreatywnych rozwiązań, oceny ryzyka i podejmowania skutecznych decyzji.

Tematyka szkoleń dla nauczycieli (wybrane propozycje):

 • Jak rozmawiać z rodzicami uczniów z trudnościami edukacyjno-wychowawczymi?
 • „Czy to na pewno depresja?” – o zaburzeniach zdrowia psychicznego u nastolatków
 • Interwencja kryzysowa wobec zdarzeń losowych w szkole
 • Ryzyko zachowań autodestrukcyjnych (w tym samobójczych) – możliwe działania pracowników szkoły
 • Praca z dzieckiem i rodzicem w kryzysie
 • Konstruktywne postawy nauczycieli wobec zjawiska alienacji rodzicielskiej
 • Konstruktywne postawy nauczycieli wobec konfliktu grup rodziców z klasy
 • Przeciwdziałanie przemocy psychicznej wobec dzieci
 • Nauczyciele wobec hejtu w realu i w sieci
 • Wybrane aspekty pomocy uczniom ze szczególnymi potrzebami edukacyjno-wychowawczymi
 • „Zainspiruj mnie…” – jak pracować, aby zmotywować ucznia?
 • O zapobieganiu drugoroczności: co zrobić, aby uczeń był uczciwie promowany? (chociaż niewiele potrafi)
 • „Naprawdę nie muszę być Bogiem?!” – zapobieganie wypaleniu zawodowemu wśród nauczycieli

Jesteśmy też otwarci na propozycje innych tematów ze strony szkół.

Całkowity koszt 3-godzinnego szkolenia wynosi 550 zł brutto dla grupy nauczycieli.

Fundacja Wsparcia Psychospołecznego

Pedagodzy
i psycholodzy
w Łodzi

Prowadzimy mediacje, psychoedukacje, szkolenia i terapie.

Pomaganie to nie tylko słuchanie

Zapraszamy do korzystania z pomocy osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej (problemy osobiste, małżeńskie, wychowawcze i inne rodzinne, zawodowe, edukacyjne).

Rafał Osiński

Pedagog

Poznaj nas

Nasz zespół

Łukasz Bohdanowicz

psycholog

Katarzyna Rosiak

pedagog, logopeda, specjalista terapii pedagogicznej

Rafał Osiński

pedagog, specjalista poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego

Poradnik

CZytaj więcej

Skontaktuj się
ze specjalistami

Zapraszamy do korzystania z pomocy osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej (problemy osobiste, małżeńskie, wychowawcze i inne rodzinne, zawodowe, edukacyjne). Prowadzimy również szkolenia dla nauczycieli, kadr ochrony zdrowia, pomocy społecznej i innych.