Pomoc dla dzieci i młodzieży Łódź

Zapewniamy wizyty u pedagogów / psychologów dla dzieci i młodzieży w celu rozwiązywania problemów edukacyjnych, rozwojowych, szkolnych i wychowawczych.

Szukasz wsparcia dla dzieci i młodzieży w Łodzi?

Pomoc dla dzieci

Dzieci mogą korzystać z pomocy za zgodą rodziców (opiekunów prawnych), natomiast zawsze we współpracy pedagoga lub psychologa z rodzicami, babcią, dziadkiem, krewnymi. Nawet jeśli część spotkań dziecko spędza samo ze specjalistą, w części spotkania z reguły uczestniczy także dorosły, który przychodzi z dzieckiem na wizyty.

Pomoc dzieciom (od 3 roku życia)

  • zajęcia indywidualne i grupowe dotyczące kształtowania umiejętności społecznych
  • zajęcia rodzinne dotyczące pracy z emocjami (w tym wyrażania złości)
  • praca z dzieckiem i rodzicami w sytuacjach kryzysowych
  • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (w tym też terapia ręki)
  • zajęcia wyrównujące zaległości edukacyjne
  • zajęcia rewalidacyjne (w tym dla dzieci z Zespołem Downa i niepełnosprawnością intelektualną)
  • zajęcia logopedyczne

Pomoc dla młodzieży

Specjaliści pracujący z młodzieżą muszą rozumieć język i sposób myślenia nastolatków. W procesie wsparcia młodzieży rodzice muszą pozostawać w kontakcie z pedagogiem lub psychologiem i być osobiście obecni podczas części z wizyt (zgodnie z bieżącymi ustaleniami w zależności od potrzeb). 

W pracy z nastolatkami stawiamy na autentyczność i unikanie niepotrzebnych barier. Młodzi ludzie mogą rozmawiać ze specjalistami, bez oporów dzieląc się swoimi obawami, opiniami i doświadczeniami. To nie znaczy, iż wszystkiemu przyklaskujemy i utwierdzamy młodzież w przekonaniach albo zachowaniach szkodliwych i ryzykownych. Owszem, akceptujemy zdrowy bunt okresu dorastania. Jednak bywa, że pomagamy nastolatkom skonfrontować się z dotychczasowym postrzeganiem rzeczywistości, które doprowadziło do kryzysu w relacjach z dorosłymi czy rówieśnikami. Staramy się nie zatrzymywać na uproszczonych hasłach. Przecież ani skrajny rygoryzm ani wolność bez granic nie są bezpieczne dla młodzieży.

Jak działa pomoc dla dzieci i młodzieży?

W czym pomagamy dzieciom i młodzieży:

1

Problemy edukacyjne

Jeżeli Twoje dziecko ma problemy w szkole, nie muszą one trwać całymi latami.

2

Problemy rozwojowe

Każde dziecko rozwija się w swoim tempie. Zdarzają się jednak dysfunkcje, które wymagają systematycznych zajęć ze specjalistami.

3

Relacje z rówieśnikami i dorosłymi

Czasem wydaje się, że mur w porozumieniu jest nie do przejścia. Specjaliści mogą pomóc znaleźć nową drogę w relacjach w domu, szkole i innych środowiskach.

4

Bunt adolescentów

Z nastolatkami można się dogadać, jeśli stworzy się im przestrzeń, w której wspólnie spotkamy się – nawet jeśli jest to na początku spotkanie w gabinecie.

Fundacja Wsparcia Psychospołecznego

Pedagodzy
i psycholodzy
w Łodzi

Prowadzimy mediacje, psychoedukacje, szkolenia i terapie.

Pomaganie to nie tylko słuchanie

Zapraszamy do korzystania z pomocy osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej (problemy osobiste, małżeńskie, wychowawcze i inne rodzinne, zawodowe, edukacyjne).

Rafał Osiński

Pedagog

Poznaj nas

Nasz zespół

Łukasz Bohdanowicz

psycholog

Katarzyna Rosiak

pedagog, logopeda, specjalista terapii pedagogicznej

Rafał Osiński

pedagog, specjalista poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego

Skontaktuj się
ze specjalistami

Zapraszamy do korzystania z pomocy osoby znajdujące się w trudnej sytuacji konfliktowej (problemy osobiste, małżeńskie, wychowawcze i inne rodzinne, zawodowe, edukacyjne). Prowadzimy również porady psychoedukacje, szkolenia i terapie.