Anna Walkiewicz

Anna Walkiewicz

pedagog, oligofrenopedagog, trener interpersonalny i tutor rodzinny

Pomoc dzieciom (od 3 roku życia)

  • zajęcia indywidualne i grupowe dotyczące kształtowania umiejętności społecznych
  • zajęcia rodzinne dotyczące pracy z emocjami (w tym wyrażania złości)
  • praca z dzieckiem i rodzicem w sytuacjach kryzysowych
  • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (w tym terapia ręki)
  • zajęcia wyrównujące braki edukacyjne
  • zajęcia terapeutyczne (w tym dla dzieci z Zespołem Downa i niepełnosprawnością intelektualną)

Fundacja Wsparcia Psychospołecznego

Pedagodzy
i psycholodzy
w Łodzi

Prowadzimy mediacje, psychoedukacje, szkolenia i terapie.

Pomaganie to nie tylko słuchanie

Zapraszamy do korzystania z pomocy osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej (problemy osobiste, małżeńskie, wychowawcze i inne rodzinne, zawodowe, edukacyjne).

Rafał Osiński

Pedagog

Poznaj nas

Nasz zespół

Łukasz Bohdanowicz

psycholog

Katarzyna Rosiak

pedagog, logopeda, specjalista terapii pedagogicznej

Rafał Osiński

pedagog, specjalista poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego

Anna Walkiewicz

pedagog, oligofrenopedagog, trener interpersonalny i tutor rodzinny

Katarzyna Napieraj

Mediator

Justyna Gralewska-Sęk

Psycholog, Mediator

Poradnik

CZytaj więcej

Porozmawiaj
ze specjalistami

Zapraszamy do korzystania z pomocy osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej (problemy osobiste, małżeńskie, wychowawcze i inne rodzinne, zawodowe, edukacyjne). Prowadzimy mediacje, psychoedukacje, szkolenia i terapie.