Mediacje Łódź

Zapraszamy do korzystania z mediacji osoby znajdujące się w trudnej sytuacji konfliktowej (problemy osobiste, małżeńskie, wychowawcze i inne rodzinne, zawodowe, edukacyjne).

Szukasz mediacji w Łodzi?

Mediacja to proces pozasądowego rozwiązywania konfliktów, w którym neutralna i niezależna strona trzecia, zwana mediatorem, pomaga dwóm lub więcej stronom w znalezieniu porozumienia. Celem mediacji jest umożliwienie stronom osiągnięcia porozumienia i znalezienia rozwiązania konfliktu, które jest akceptowane przez wszystkie zaangażowane strony.

W mediacji mediator nie podejmuje decyzji ani nie narzuca rozwiązania, ale służy jako neutralny pośrednik, który wspomaga strony w komunikacji, identyfikowaniu ich potrzeb i interesów oraz poszukiwaniu wspólnego gruntu. Mediator-em pomaga również w tworzeniu atmosfery wzajemnego szacunku i zrozumienia, co sprzyja konstruktywnemu dialogowi.

Mediacja może być stosowana w różnych rodzajach konfliktów, takich jak spory rodzinne, konflikty sąsiedzkie, konflikty w miejscu pracy, sprawy handlowe czy cywilne. Proces mediacji może obejmować kilka sesji, w trakcie których strony mają okazję wyrazić swoje obawy, słuchać siebie nawzajem, proponować rozwiązania i pracować nad osiągnięciem porozumienia.

Warto podkreślić, że mediacja nie jest odpowiednia dla wszystkich konfliktów. W niektórych sytuacjach, np. gdy występuje przemoc lub nierówność władzy, inne metody rozwiązywania konfliktów mogą być bardziej odpowiednie. W takich przypadkach ważne jest skonsultowanie się z profesjonalistą, aby otrzymać odpowiednie wsparcie i poradę dotyczącą najlepszego sposobu rozwiązania danego konfliktu.

Jak działa mediacja?

Korzyści wynikające z mediacji obejmują:

1

Dostosowane rozwiązania

Strony mają kontrolę nad procesem i mają możliwość wspólnego negocjowania i tworzenia rozwiązania, które uwzględnia ich indywidualne potrzeby i interesy.

2

Szybkość i oszczędność

Mediacja może być bardziej czasowo i finansowo efektywna niż postępowanie sądowe, które może trwać długie lata i wiązać się z wysokimi kosztami.

3

Lepsze relacje

Mediacja skupia się na budowaniu i przywracaniu zaufania oraz poprawie relacji między stronami, co może prowadzić do trwałego i harmonijnego rozwiązania konfliktu.

4

Prywatność i poufność

Mediacja odbywa się w poufnym środowisku, co daje stronom poczucie bezpieczeństwa i umożliwia swobodną wymianę informacji.

Fundacja Wsparcia Psychospołecznego

Pedagodzy
i psycholodzy
w Łodzi

Prowadzimy mediacje, psychoedukacje, szkolenia i terapie.

Pomaganie to nie tylko słuchanie

Zapraszamy do korzystania z pomocy osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej (problemy osobiste, małżeńskie, wychowawcze i inne rodzinne, zawodowe, edukacyjne).

Rafał Osiński

Pedagog

Poznaj nas

Nasz zespół

Łukasz Bohdanowicz

psycholog

Katarzyna Rosiak

pedagog, logopeda, specjalista terapii pedagogicznej

Rafał Osiński

pedagog, specjalista poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego

Skontaktuj się
z mediatorami

Zapraszamy do korzystania z pomocy osoby znajdujące się w trudnej sytuacji konfliktowej (problemy osobiste, małżeńskie, wychowawcze i inne rodzinne, zawodowe, edukacyjne). Prowadzimy również porady psychoedukacje, szkolenia i terapie.