DZIECI • MŁODZIEŻ • DOROŚLI

Pedagodzy psycholodzy
w Łodzi

POMOC • MATERIAŁY: TEKSTY, PODCASTY, WIDEO • SZKOLENIA

Jak pomagamy?

Terapia rodzinna

Jeśli czujesz osamotnienie lub niezrozumienie wśród najbliższych, może najlepszą pomocy dla Ciebie i domowników będzie terapia rodzina. Terapia służy poprawie komunikacji i relacji w rodzinie. Pomaga to rozwiązywać konflikty, budować więzi i wspierać zdrowy rozwój każdego członka rodziny.

Pomoc dla dzieci

Dzieci mogą korzystać z pomocy za zgodą rodziców (opiekunów prawnych), natomiast zawsze we współpracy pedagoga lub psychologa z rodzicami, babcią, dziadkiem, krewnymi. Nawet jeśli część spotkań dziecko spędza samo ze specjalistą, w części spotkania z reguły uczestniczy także dorosły, który przychodzi z dzieckiem na wizyty.

Pomoc dla młodzieży

Specjaliści pracujący z młodzieżą muszą rozumieć język i sposób myślenia nastolatków. W procesie wsparcia młodzieży rodzice muszą pozostawać w kontakcie z pedagogiem lub psychologiem i być osobiście obecni podczas części z wizyt (zgodnie z bieżącymi ustaleniami w zależności od potrzeb). 

Terapie indywidualne

Terapie koncentrują się na indywidualnych potrzebach, trudnościach i celach rozwojowych osoby dorosłej. Podczas sesji zapewniamy bezpieczne i poufne środowisko, w którym osoba może swobodnie wyrażać swoje emocje, myśli i trudności.

Psychoedukacja

Nie każdy wymaga udziału w dłuższym procesie terapeutycznym. Wtedy może wystarczyć psychoedukacja, czyli forma wsparcia polegająca na wzbogaceniu o nowe umiejętności (czasem ćwiczone wraz ze specjalistą) i wiedzę w radzeniu sobie z konkretnymi sytuacjami, które dotychczas stanowiły źródło znacznych problemów w codziennym życiu.

Mediacje

To proces pozasądowego rozwiązywania konfliktów, w którym jako niezależna strona pomagamy w znalezieniu porozumienia. Celem mediacji jest umożliwienie stronom osiągnięcia porozumienia i znalezienia rozwiązania konfliktu, które jest akceptowane przez wszystkie zaangażowane strony.

YouTube

Alienacja rodzicielska- jak udowodnić?

Terapia rodzinna

Twoje emocje nie są wrogiem!

Terapia Indywidualna

Dziecko w psychiatryku. Kiedy umieścić?

Pomoc dla Młodzieży

Alimenciarze i alienatorki – 3 sposoby i po problemie

Terapia rodzinna

Na czym polega przemoc psychiczna?

Terapia Indywidualna

Wkrótce nowe podcasty

Terapie Łódź

Poradnik

CZytaj więcej

Skontaktuj się
ze specjalistami

Zapraszamy do korzystania z pomocy osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej (problemy osobiste, małżeńskie, wychowawcze i inne rodzinne, zawodowe, edukacyjne). Prowadzimy mediacje, psychoedukacje, szkolenia i terapie.